LinkedIn Logo
För medlemmar:
Användarnamn:
Lösenord:
 
2016-09-19
Medlemsmöte 11 okt 2016

Välkomna på medlemsmöte om ”Validering av FTA”.

Plats: Folksam (Bohusgatan 14, Stockholm).

Under 2015 var Willis Towers Watson (WTW) inbjudna av EIOPA för att presentera vad de anser är best practice för validering av försäkringstekniska avsättningar. Vid detta möte presenterar Marcus Granstedt från WTW det som lades fram för EIOPA ifjol, och pratar kring hur validering kan genomföras för att skapa mervärde för försäkringsbolaget, samt tekniker som kan användas i arbetet. Fullständig kallelse finner du här.

 

2016-08-22
Kurs vid Salzburg Institute of Actuarial Studies

Salzburg Institute of Actuarial Studies bjuder in till kurs i ”Fundamental Statistical Methods in Insurance (with emphasis on statistical challenges due to Solvency II)” under perioden 28 september – 1 oktober. Sista dag för anmälan är 9 september. Se bifogad inbjudan här.

2016-08-12
Medlemsmöte 6 sep 2016

Föredrag om Överskottsberoende avkastningsränta

Föredragshållare är Tomas Flodén och Anders Munk från AMF

Fullständig kallelse finns här.

Anmälan görs här.

Info om planer på ny praxis för medlemskap ges på mötet.

 

2016-07-11
AAE about the Roles of Actuaries under Solvency II

Den europeiska aktuarieorganisationen AAE har publicerat en rapport om “The Roles of Actuaries under Solvency II”.

Rapporten finns att läsa här.

2016-06-23
After work i solen med boule den 24:e augusti 2016

Nu är det dags igen, Aktuarieföreningen arrangerar after work i solen med aktivitet, nämligen boule! Det blir bouleturnering med instruktör, anmälan är bindande och det kostar 250 kr per person. Dryck och eventuellt tilltugg finns att köpa på plats.

Fullständig kallelse finns här.

Anmälan görs här för medlemmar.
Och här för icke medlemmar.

2016-05-29
Kostnadsfritt seminarium om trafiksäkerhet & mätning av hastighet

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen – noll dödade i vägtrafiken – och från etappmål på vägen dit. För att uppnå målen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, dvs man formulerar mål för ett antal indikatorer och utvecklingen av dessa följs upp och avrapporteras årligen. Arbetssättet har varit mycket framgångsrikt och resultaten har väckt internationell uppmärksamhet.

Vid seminariet kommer Matts-Åke Belin Maria Varedian vid Trafikverket att presentera målstyrningsarbetet samt berätta om hur hastighetsdata samlas in och sammanställs. Gösta Forsman, Statisticon, berättar i korthet om mätning av övriga indikatorer.

Vad innebär målstyrning? Vilka är etappmålen? Hur används indikatorer för att nå målen? Hur har indikatorerna valts? Hur samlas data in? Hur sammanställer man data till en indikator?

Målgruppen är personer som är intresserade av metod- och kvalitetsfrågor inom statistik.

Anmäl dig här, senast den 14 juni. Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 17 juni 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal Makt och Norm.

Seminariet anordnas av Staticon AB, som du kan läsa mer om här.

2016-05-16
Call for papers, 20th Asian Actuarial Conference

The 20th Asian Actuarial Conference would like to send out a kind reminder for call for papers. The conference will be held in Gurgaon over 9th -12th November, 2016.

Kindly use the Online Submission System

To submit your expression of interest.

For enquiries, please drop an email to 20aac@actuariesindia.org

We look forward to an engaging and fruitful conference.

//The 20th AAC Organizing Team

2016-05-12
Medlemsmöte 14 juni 2016

Information om fortsatt arbete med medlemsskapsformer

Föredrag : Försäkringsföretagen och finansiell stabilitet – en orientering om den pågående internationella diskussionen

Föredragshållare: Magnus Strömgren, Finansinspektionen

Fullständig kallelse finns här.

Anmälan görs här.

2016-05-10
Information från medlemsmöte 19 april

Styrelsens förslag gällande stadgeändring nådde bara enkel majoritet vid medlemsmötet. För en stadgeändring hade det krävts kvalificerad majoritet om två tredjedelar, vilket inte nåddes. Nuvarande stadgar gäller därmed fortsatt. Avseende medlemskategorier behålls också nuvarande indelning men en uppdatering av kompetenskravsdokumentet (KKD) planeras.

Den långsiktiga planen är fortfarande att minska andelen associerade medlemmar genom dels en striktare intagningspraxis för denna kategori och dels förenkla den adminstrativa rutinen för att godkänna röstberättigade medlemmar. Styrelsens mål är fortfarande att ha någorlunda samma krav som Finansinspektionen och att merparten av de individer företagen valt att anställa som aktuarier får vara och är fullvärdiga medlemmar i föreningen.

2016-04-08
Smith-Wilson Seminarium på Stockholms Universitet

Onsdagen den 13 april 2016 klockan 15:15 håller Andreas Lagerås (SU) ett seminarium med titeln ”Issues with the Smith-Wilson method”.

Abstract: I will show some unfortunate side effects of new EU regulation which affects markets worth tens of trillions of Swedish kronor. Lots of pretty pictures and some Gaussian processes! No prerequisite knowledge of financial or actuarial mathematics needed. Based on joint work with Mathias Lindholm.

Lokalen är Cramér-rummet (rum 306) hus 6 i Kräftriket, se länk
http://www.math.su.se/om-oss/hitta-till-oss.

Välkomna!


 
Picture
Nedladdningsbara filer
» Inbjudan-till-after-work-2016-05-113.pdf


Svenska Aktuarieföreningen  |  C/o Föreningshuset   |   Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm     » Maila kansliet
     08-121 513 27 (08.30-12.00)