LinkedIn Logo
För medlemmar:
Användarnamn:
Lösenord:
 
CERA

SAf är medlem i CERA Global Association och har enligt avtal rätt att utfärda CERA diplom (certifikat).

Diplomet (certifikatet) är bevis på att man har uppnått de krav som organisationen föreskriver.

Grundförutsättningen för diplomering (certifiering) är att man är diplomerad aktuarie.

Dessutom ska man ha fullgjort det föreskrivna utbildningskravet samt skrivit en uppsats motsvarande minst 100 timmars arbetsinsats för en erfaren aktuarie.

När det gäller utbildningsdelen kan man gå de sex utbildningsmoduler som ges av EAA, European Actuarial Academy.

Utbildningen handlar till stor del om risk – identifiering, modellering, mätning, aggregering och hantering av risk.

Det finns idag cirka 3 000 CERA certifierade personer i världen. Efterfrågan på kompetensen är stor främst inom bank- och försäkring men även i näringslivet i övrigt.

Det var tidigare möjligt att läsa de tre kurserna, Riskhantering i bank- och försäkring, Riskvärdering och riskhantering och Portföljteori och riskvärdering på KTH som alternativ för att uppnå utbildningskravet inom CERA. Den förstnämnda kursen är för närvarande stängd, men de övriga två går att läsa om du är inskriven för utbildning på KTH. Dock har möjligheten att läsa fristående kurser på KTH upphört. Aktuarieföreningen arbetar för att kunna erbjuda kurserna som uppdragsutbildningar, men i nuläget är det oklart när som kommer att kunna ske.

Mer om CERA finns att läsa här.


 


Svenska Aktuarieföreningen  |  C/o Föreningshuset   |   Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm     » Maila kansliet
     08-121 513 27 (08.30-12.00)